Zgłoszenie szkody przedłużonej gwarancji

Dane polisy kosztów napraw
Dane pojazdu
Dane serwisu
Dane szkody/awarii
Załącznik – kopia dokumentu (-ów)
Dowód rejestracyjny *
Załącz:
Potwierdzenie przeglądów *
Załącz:
Kosztorys naprawy *
Załącz:
Inne załączniki
Załącz:
Polisa
Załącz:
Zgłaszający szkodę (Dane Ubezpieczonego)